top of page

Aanbod 

Music for kids (2 - 6 jaar)

Music for kids (7 - 13 jaar)

In opvangcentra vind je een zeer diverse groep kleine kinderen. Kinderen uit verschillende landen leren er met elkaar omgaan. Hun levenssituatie biedt weinig rust en structuur. Ze leren nog volop hun eigen moedertaal en dikwijls beheersen ze ook de nieuwe taal van het gastland niet. Muziek therapeutische sessies stimuleren hen om contact te maken met zichzelf en de ander. Muziek is een taal die ze niet moeten leren. Ze is er als stimulans voor  hun nieuwe taal.

 

 • Praktisch
  Doelgroep: kinderen van 2 tot 6 jaar

  8 sessies (1 u per sessie)
  Kostprijs: 640 € (voor  het hele traject van 8 sessies)

In een opvangcentrum verblijven veel lagereschoolkinderen. Deze doelgroep is het makkelijkst om mee te werken. Ze willen spelen, leren, ervaren. Ze houden van muziekworkshops! Er zijn verschillende werkvormen: rap, improvisatie, zingen…

 

 • Praktisch
  Doelgroep: kinderen van 7 tot 12 jaar
  8 sessies (1 u per sessie)
  Kostprijs: 640 € (voor  het hele traject van 8 sessies)

Niet begeleide minderjarige jongeren

Adults 

In de opvangcentra is er een grote groep niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Een heel kwetsbare groep. Jongeren die volop op zoek zijn naar hun eigen identiteit en dat moeten doen in een heel complexe situatie. Er zijn weinig grond onder hun voeten. Ze zijn afgescheiden van hun ouders en familie, in een land met een andere cultuur en taal. Dit brengt veel spanning met zich mee. Velen hebben af te rekenen met emotionele en gedragsmatige symptomen. Muziek therapeutische sessies bieden een grote meerwaarde voor deze groep. Opgekropte emoties kunnen ze kwijt tijdens een sessie drum power of hun frustraties geven ze vorm  in een zelfgemaakte rap.

 

 • Praktisch
  Doelgroep: jongeren van 14 tot 18 jaar
  8 sessies (1 u per sessie)
  Kostprijs: 640 € (voor  het hele traject van 8 sessies)

In de opvangcentra verblijven heel wat volwassenen, vooral alleenstaande mannen. Velen reizen alleen, om dan als erkend vluchteling een beroep te doen op gezinshereniging. De aanwezige vrouwen zijn vaak meegekomen met hun familie. Slechts enkele vrouwen zijn alleenstaand. Want het risico voor een vrouw om te vluchten, is groter. Allen kampen ze met grote stress. Ze lieten alles achter en belandden in onzekerheid. Ze moeten hun leven terug opbouwen in een nieuwe gemeenschap.

Volwassenen vinden het doorgaans fijn om deel te nemen aan de muzieksessies. Het doorbreekt de dagelijkse sleur en bekommernissen en helpt hen de zinnen te verzetten.

 • Praktisch
  Doelgroep:
  8 sessies (1 u per sessie)

  Kostprijs: 

bottom of page