top of page

MISSIE
 

Vredesopbouw, conflictpreventie en integratiesteun in post-conflictgebieden en onder vluchtelingen (België - Libanon - Bosnië)

DOELEN

  • Empowerment: Het bouwen van een duurzame creatieve en therapeutische basis om de creativiteit te stimuleren onder post-conflictgeneraties en gemeenschappen met nieuwkomers en lokale bewoners.

  • Het bieden van psychologische ondersteuning aan kwetsbare groepen met behulp van verbale en non-verbale basistherapieën voor kinderen, jongeren, vrouwen, mensen met een verstandelijke beperking, posttraumatische problemen of drugsverslaving.

  • Conflictpreventie: kinderen, jongeren en volwassenen met verschillende achtergronden leren om op een conflictvriendelijke manier met elkaar om te gaan door middel van multi-etnische en diverse workshops.

  • Capaciteitsopbouw: Het aanbieden van creatieve en therapeutische basiskennis en methodiek en het trainen en coachen van lokaal personeel.

bottom of page