top of page

LIBANON 

Community Music Worker 

Ongeveer 1,5 miljoen vluchtelingen leven in Libanon - een derde van de bevolking - velen in kampen in de Bekaa-vallei nabij de Syrische grens. Kinderen leven in moeilijke omstandigheden, hebben slechte toegang tot onderwijs, worden vaak aan het werk gezet voor hongerlonen, lijden aan psychische problemen. In die omstandigheden is het moeilijk om een kind te zijn. 

 

In 2021 werd de situatie nog erger (geen benzine, bijna geen elektriciteit, torenhoge inflatie, uittocht van jongeren, corruptie...).

In juli 2019 organiseerde Crea Thera een pilootweek voor Libanese jongerenwerkers van de ngo LOYAC Libanon. Er werden muzikale methodes aangeleerd die toepasbaar zijn in het werken met vluchtelingenkinderen. 

 

 

Samen met LOYAC startte CREA THERA een basisopleiding 'Community Music Worker' voor Libanese jeugdwerkers om kinderen weer levensvreugde en zelfregie te leren ervaren. Door Corona, de politieke instabiliteit, de grote explosie in Beiroet en de strenge lockdown werd de start uitgesteld tot januari 2022.

Tussen dan en juli 2023 worden er 4 trainingen gegeven aan vrijwilligers van verschillende lokale ngo's en aan enkele externe deelnemers. Na de opleiding werken de deelnemers praktijkdagen af op verschillende locaties met kinderen.

I see you 

Een hele generatie jongeren in Libanon - waaronder heel wat Syrische vluchtelingen - groeit op onder moeilijke omstandigheden en zijn bijzonder kwetsbaar. Zoals alle jongeren  hebben ze aandacht en respect, erkenning en validatie nodig. Ze willen gezien worden. Gezien worden met het hart bevordert gezonde interacties met anderen en maakt het oplossen van problemen, verbinding en ondersteuning mogelijk.

Vluchtelingkinderen worden vaak geconfronteerd met schadelijke invalidatie: ze worden genegeerd, verkeerd begrepen of ongelijk behandeld. Vaak is er ook sprake van traumatische invaliditeit. Dit leidt tot een bedreiging van hun psychologische integriteit en tot verwarring over hun eigen innerlijke betrouwbaarheid en geloofwaardigheid.

Twee keer per jaar workshops muziek en theater met 15 jongeren op basis van hun eigen ervaringen met 'zien en gezien worden'. Een keer in januari en een keer in juli. Aan het eind van de week is er een toonmoment en in juli ook een voorstelling voor de lokale gemeenschap.

 

Het stuk zal door deze groep ook elders in Libanon gespeeld worden en hopelijk andere groepen aansteken. In een filmdocument zal het proces en het resultaat via sociale media beschikbaar zijn en hopelijk anderen inspireren om met dit stuk aan de slag te gaan. Er komt een voortzetting van I SEE YOU in 2024-2025

bottom of page