top of page

Aanbod 

Muziektheater 'op de vlucht' 

Op de vlucht vertelt het verhaal van een groep vluchtelingenkinderen die door Europa trekken.

Ze worden uitgebuit door een fabrieksbaas die hen aan lage lonen laat werken. De vluchtelingenkinderen beseffen dat ze uitgebuit worden en plannen om te vluchten. Op een dag slagen ze daarin. Enkelen onder hen spelen muziek en beslissen met muziek geld te verdienen. Muziek wordt uiteindelijk hun redding!

 

Op de vlucht is een voorstelling waar nagedacht wordt over het lot van vluchtelingenkinderen. Duizenden kinderen reizen zonder familie of begeleider door Europa. Ze zijn uiterst kwetsbaar. Via informatie en gesprek staan we stil bij het lot van deze kinderen. Daarna gaan we aan de slag om er een muziektheaterstuk rond te maken. 

 

 • Praktisch
  Doelgroep: kinderen van 8 tot 12 jaar
  8 sessies (1 sessie duurt 3 uur)
  Duur voorstelling: 45 minuten
  Kostprijs: 1.280 €

Muziektheater 'de vlucht'

De vlucht vertelt het verhaal van een Syrische familie die op de vlucht is voor de oorlog. Het begint in Aleppo wanneer de burgeroorlog in alle hevigheid woedt. De ouders staan voor een moeilijke keuze: blijven of vluchten? Ze beslissen om te vertrekken.

Onderweg ontmoeten ze andere vluchtelingen die het zelfde leed delen. Samen zetten ze hun tocht verder tot aan de Middellandse zee om er met een boot de overtocht te wagen.

Iedereen is bang want de boot is niet sterk genoeg. Na een woelige tocht bereiken ze het land. De grenspolitie staat hun op te wachten en is niet van plan hen binnen te laten. Het bootje blijft op het water dobberen tot een medisch team het onrecht ziet en ingrijpt. Ze mogen aan land.

Eindelijk zijn ze veilig in Europa en kunnen ze aan hun nieuwe leven beginnen....

 

De vlucht is een muziektheater dat kinderen stimuleert om na te denken over "vluchtelingen". Wie zijn ze? Wat moeten ze doorstaan om tot hier te komen? En welke weg moeten ze daarna nog afleggen? Tijdens interactieve workshops wordt hier over gepraat. Na het gesprek gaan we aan de slag met het muziektheater. Tekst en muziek worden verdeeld onder de kinderen en resulteren in een spannende voorstelling voor de brede gemeenschap.

 

 • Praktisch
  Doelgroep: kinderen van 8 tot 12 jaar
  10 sessies (1 sessie duurt 3 uur)
  Duur voorstelling: 45 minuten
  Kostprijs: 1.600 €

Muziektheater "de Muur"

De muur vertelt het verhaal van twee families: de familie Almaraci en de familie Trumpelmans.
De kinderen van beide families zijn vrienden van elkaar en ontmoeten elkaar dagelijks op een plein in de stad. Vader Trumpelmans vertrouwt dit "samenkomen" niet, evenmin als vader Almaraci. Bovendien is er groep politici die de ontmoetingen wil saboteren.

Tijdens een geheime samenscholing spreken ze af om de situatie tussen de kinderen verder te verzuren: ze beslissen om een muur te bouwen. De muur wordt uiteindelijk gebouwd en de kinderen van beide families worden van elkaar gescheiden. Ze kunnen elkaar alleen nog  horen en hun frustraties over de muur heen roepen.  Uiteindelijk worden ze gehoord door enkele volwassenen die opstaan en hun verantwoordelijkheid nemen. Ze breken de muur terug af.

 

De muur is een muziektheater over diversiteit en polarisatie. Eén familie van hier en één familie van elders weerspiegelen de diversiteit in onze maatschappij. De bril waardoor de ouders naar hun kinderen kijken is wantrouwend. Ze vertrouwen niet dat hun kinderen in contact komen met elkaar. Voor de kinderen zelf is er geen probleem: dagelijks ontmoeten ze mekaar op een plein in de stad. De druk van de ouders wordt steeds groter om hun kinderen uit elkaar te halen. De kinderen slagen er evenwel in om vertrouwen in te zetten als wapen tegen angst en polarisatie.

 

 • Praktisch
  Doelgroep: kinderen van 10 jaar tot 12 jaar
  10 sessies (1 sessie duurt 3 uur)
  Duur voorstelling: 50 minuten
  Kostprijs: 1.600 €

bottom of page