top of page

GESCHIEDENIS
 

 • De eerste bouwstenen van Crea Thera werden gelegd in de zomer van 2006. Muziektherapeut Thomas Deleu werkte toen op een zomerkamp voor kinderen uit de regio Srebrenica. Dat was 11 jaar na de Bosnische Oorlog en de genocide op de moslimbevolking van Srebrenica. Op dat moment waren de spanningen tussen de bevolkingsgroepen nog steeds erg sterk. Het zomerkamp was bedoeld om de verbinding tussen de twee bevolkingsgroepen te herstellen. Het resultaat van dat kamp was een muzikaal theaterstuk dat werd opgevoerd in het cultureel centrum van Srebrenica.

 • Tussen 2006 en 2008 volgden twee creatieve kampen. Gedurende die periode nam Thomas het initiatief om een permanent therapeutisch centrum op te richten. In die tijd had Srebrenica weinig organisaties die therapeutische ondersteuning boden aan kinderen. Na verschillende vergaderingen en gesprekken in de gemeenschap van Srebrenica kwam er in 2008 financiële steun. Een team van Belgische en Nederlandse creatieve therapeuten werkte met de kinderen in Bosnië. In 2008 werd de NGO officieel opgericht als Crea Thera International.

 • In de beginjaren werkte Crea Thera voornamelijk met kinderen. Ze kwamen uit het centrum van Srebrenica en uit de omliggende bergdorpen. Er was ook een wekelijkse workshop in een vluchtelingenkamp in Tuzla met kinderen uit Srebrenica. Er was een divers aanbod van workshops: zingen, instrumenten bespelen, theateroefeningen en meer. Aan het einde van de dag was er een showmoment. Verschillende therapeutische media werden aangeboden. De constante was muziektherapie, maar er was ook afwisselend dans-, drama- en beeldende therapie. Elke 6 tot 12 maanden kwam er een nieuwe groep therapeuten om het werk met de kinderen voort te zetten. Zowel in groep als individueel

 • Vanaf 2010 begon Crea Thera ook met volwassenen. In Srebrenica was dit voornamelijk met vrouwen. Ze werden uitgenodigd naar het Crea Thera Centrum voor creatieve workshops in combinatie met psychotherapeutische groepsgesprekken. Een Bosnische psychotherapeut, Ajla Terzic, begeleidde deze sessies. Het werken met volwassenen in Srebrenica bleek een moeilijke taak. Er was een sterk taboe rond deelname aan “therapieën”. Aan het einde van dat jaar werden deze sessies voor vrouwen beëindigd omdat er te weinig mensen opdaagden.

 • In een gezamenlijk project met de Italiaanse NGO Cesvi, promootte Crea Thera muziektherapie landelijk. Door muziektherapieworkshops aan te bieden aan teams van verschillende zorgcentra, was er meer interesse in dit medium.

 • Tussen 2011 en 2013 organiseerde Crea Thera maandelijkse muziektherapiesessies (groep en individueel) voor drugsverslaafden in de therapeutische gemeenschap “Izvor” in Plehan (Doboj).

 • Tussen 2013 - 2015 liep er een muziektherapieproject in de kinderpsychiatrische afdeling van Kosevo in het Universitair Ziekenhuis van Sarajevo. Wekelijkse sessies voor kinderen met verschillende psychologische problemen.

 • In 2016 kreeg de provincie West-Vlaanderen (België) steun voor een driejarig project gericht op het zelfstandig en duurzaam blijven werken met lokale workshop leiders. Een Bosnisch team werd getraind door muziektherapeut Thomas Deleu en door de Nederlandse traumatherapeut Anne van den Ouwelant. Twee belangrijke subprojecten namen vorm aan: - “Bronnen van Leven” gericht op het werken met kinderen - “De kracht van Creatieve Therapieën in de de-stigmatisering van mensen met geestelijke gezondheidsstoornissen in Bosnië-Herzegovina (Rep Srpska) 2016-2019” gericht op het gebruik van basis therapeutische vaardigheden voor de empowerment van psychiatrische dagpatiënten van 3 regionale dagcentra (Vlasenica, Srebrenica en Milici).

 • In 2019 werd de Bosnische tak van Crea Thera International opgeschort. Het Bosnische team slaagde er niet in om de organisatie zelfstandig voort te zetten. Ook was er te weinig interesse vanuit zorginstellingen en scholen.

 • In 2019 besloot Thomas jaarlijkse muziekkampen aan te bieden voor de kinderen uit twee bergdorpen, Osmace en Osat. Ze liggen ongeveer 40 kilometer van het centrum van Srebrenica, niet ver van waar het allemaal ooit begon. Met dit aanbod wil Thomas deze kinderen ondersteunen en stimuleren in hun creatieve ontwikkeling. Dit project neemt vorm aan samen met een Bosnische workshopassistent Azmir Masic. In 2016,

 • Crea Thera begon te werken in België. Een pilotproject - Music Home - richtte zich op de empowerment van vluchtelingen. Het succes van Music Home leidde tot een driejarig vervolgproject Beats, Words & Moves in verschillende opvangcentra, basisscholen en secundaire OKAN-klassen in West-Vlaanderen. Doel: empowerment en verbinding door mensen van hier en nieuwkomers die samen muziek maken. Het Flight-project startte in 2019. Muziektheater in verschillend gekleurde basisscholen in Oostende en Brugge rond het vluchtverhaal van schoolkameraden.

 • In juli 2019 verzorgde Crea Thera een pilotweek “werken met basistechnieken van muziektherapie” in Beiroet (Libanon). Jeugdwerkers van de ngo LOYAC leerden hoe ze muziektherapeutische technieken konden gebruiken met vluchtelingenkinderen uit de Bekaa-vallei. Vanwege de pandemie en de ineenstorting van de Libanese staat werd het begin van een vervolgproject uitgesteld tot 2022. In januari 2022 verzorgde Crea Thera een 7-daagse Intensieve Basistraining “Community Music Worker” voor 17 vrijwilligers van ngo LOYAC in Beiroet. Begeleid door muziektherapeuten Thomas Deleu (België) en Mia Bteich (Libanon). Het gebruik van muziek als therapeutische methode tegen geweld en stress. In het voorjaar van 2022 deden de deelnemers praktijkervaring op bij Kinderopvang Mob-Art (Loyac) in de Bekaa-vallei. Een tweede groep werd getraind in juli '22, een derde in januari '23 en een vierde in juli '23. In totaal hebben 56 mensen deelgenomen aan dit project.

 • In januari '23 startte het project I SEE YOU met een groep kwetsbare jongeren uit Beiroet: muziektheater gebaseerd op hun eigen ervaringen met ‘gezien worden’. Er zal een voortzetting zijn van I SEE YOU in 2024-2025 voor nog 4 groepen.

bottom of page